Jordi Vidal de l’Espurna marida Melós de vedella amb l’Alto Siós de Costers del Siós